Poprawna pisownia

za ostre

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaostre

Niepoprawna pisownia