Poprawna pisownia

choronologia

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego, oznaczający następstwo, układ zdarzeń według kolejności ich występowania, a także – kolejność zdarzeń lub zjawisk w czasie. Nazywamy tak również naukę, która zajmuje się rachubą czasu.
Powyższy wyraz to kalka z języka greckiego. Powstała ona z połączenia dwóch greckich słów: chronos (czyli czas) oraz logos (nauka). Polacy przejęli zatem ten wyraz wraz z jego znaczeniem, jak i pisownią, stąd jedyną poprawną wersją zapisu jest ta uwzględniająca dwuznak ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Chronologia dzieł tego autora wskazuje na jego dojrzewanie psychiczne.
Chronologia Twoich miejsc pracy w tym CV jest zaburzona, powinieneś napisać je jeszcze raz.
Wydaje mi się, że obejrzałem części tej trylogii w niewłaściwej kolejności. Chronologia wydarzeń sprawia wrażenie pomylonej.


Niepoprawna pisownia

horonologia

Niepoprawna pisownia