Poprawna pisownia

niemałą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie małą

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie: Nie małą, lecz dużą.