Niepoprawna pisownia

upakarzać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

upokarzać

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo upokarzać pochodzi od staropolskiego zwrotu korzyć, który oznaczał okazywanie uległości i pokory. Upokarzać to czasownik niedokonany, w trybie oznajmującym. Znaczenie słowa: doprowadzenie kogoś do stanu upodlenia, poniżenia i pozbawienia godności osobistej.
Prawidłowa pisownia słowa to upokarzać, zgodnie z zasadą pisowni dwóch o w czasownikach dokonanych (upokorzenie) i zmianie na formę niedokonaną (upokarzać), następuje zastąpienie drugiego o na a. Kolejna reguła dotyczy pisowni przez rz. W przypadku, gdy w innych formach badanego wyrazu lub w słowach pokrewnych rz wymieniamy na r, to należy stosować rz. Upokarzać piszemy przez rz, ponieważ słowo pokrewne to karać.

Przykłady poprawnej pisowni

Szef na odprawie pracowniczej, powiedział mi wiele niemiłych słów i upokorzył przed wszystkimi kolegami.
Monarcha nakazując swoim podwładnym klękanie przed nim i pochylanie głowy, uwielbiał bowiem upokarzać ich dumę i godność.
Nauczyciel złapał mnie na ściąganiu podczas sprawdzianu, zabrał mi kartkę i w niewybredny sposób upokorzył mnie przed klasą.


Niepoprawna pisownia

upokażać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

upokaszać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

upokarzadź

Niepoprawna pisownia

link