Poprawna pisownia

wmówiłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w mówiłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wmuwiłam

Niepoprawna pisownia