Poprawna pisownia

halny

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest halny, pisane przez h. Jest to wyraz pokrewny do słowa hala, od którego został utworzony. Z kolei słowo hala pochodzi z języka słowackiego, w którym brzmi holá, co oznacza goła. Zgodnie z zasadami języka polskiego, wyrazy obcego pochodzenia zapisujemy przez h.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że hala w znaczeniu, w jakim używana jest przez górali, oznacza wysoko położone pastwisko w górach, które znajduje się powyżej lasów i nie ma na nim drzew, co dobrze odzwierciedla pierwotne znaczenie.
Halny to silny i porywisty wiatr, który występuje Karpatach Zachodnich, w południowej Polsce, na północnych Węgrzech oraz na Słowacji. Pojawia się jesienią, a także w okresie przedwiośnia.

Przykłady poprawnej pisowni

Wiatr halny wiał już chyba czwarty dzień, dlatego turyści zdecydowali się na pozostanie w mieście, a nie na wycieczkę w góry.
Kiedy zaczyna wiać halny, niektóre osoby mogą odczuwać ból głowy albo cierpieć na bezsenność.
Zdarza się, że halny powoduje ogromne zniszczenia, na przykład zrywa dachy domostw albo tworzy w lasach wiatrołomy.


Niepoprawna pisownia

chalny

Niepoprawna pisownia