Oba wyrazy są jak najbardziej poprawne, jednak każdy z nich jest inną postacią deklinacyjną rzeczownika podstawowego, dlatego form tych nie należy używać wymiennie, gdyż byłby to błąd ortograficzny. Zarówno słowo ekspedientką jak i ekspedientkom wywodzi się od rzeczownika ekspedientka, oznaczającego kobietę, która sprzedaje towar w sklepie. Dla lepszego zrozumienia różnic poniżej omawiamy szerzej oba warianty, zaś nasze wyjaśnienia są wzbogacone również o przykłady praktycznego użycia każdej z możliwości.

Poprawna pisownia

ekspedientką

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie ekspedientką to rzeczownik bazowy odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Obecność samogłoski nosowej ą wynika tutaj z obowiązującej w języku polskim zasady, która mówi, iż rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze kończone na ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozmawiałam z ekspedientką – lody truskawkowe powinny być w sprzedaży już jutro.
Jeszcze niedawno byłam ekspedientką w tym sklepie, teraz zarządzam jego pracownikami.
Klaudia? Znam ją, jest ekspedientką w sklepie na moim osiedlu.


Poprawna pisownia

ekspedientkom

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ekspedientkom to z kolei wyraz podstawowy odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Zasady pisowni polskiej nakazują kończenie takich form deklinacyjnych poprzez głoski om.

Przykłady poprawnej pisowni

Wszystkim osobom należy się ten sam szacunek, zarówno prawnikom, nauczycielom, jak i ekspedientkom.
Trzem ekspedientom cudem udało się uciec z ogarniętego pożarem sklepu.
Ze względu na wyjątkową obowiązkowość i pracowitość obu ekspedientkom przyznane zostały premie.