Poprawna pisownia

niełatwego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie łatwego

Niepoprawna pisownia