Sformułowania wgłąb oraz w głąb są stosunkowo często mylone. Należy zwrócić uwagę, że każde z nich ma inne znaczenie i pełni w zdaniu inną funkcję – nie można więc stosować ich zamiennie, ponieważ będzie to błędem językowym. Aby ułatwić wybór właściwej formy przygotowaliśmy poniżej definicje wraz z praktycznymi przykładami, a w razie niepewności zachęcamy do pozostawienia pytania do naszej redakcji w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

w głąb

Poprawna pisownia, znaczenie: w głąb z kolei pełni w zdaniu funkcję frazy przysłówkowej miejsca. Jego znaczenie to: w dół, do głębi, do wnętrza czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Podróż w głąb dżungli amazońskiej była dla mnie przygodą, której nigdy nie zapomnę.
Wędrówka w głąb zamczyska nie dłużyła się, wręcz przeciwnie – każdy krok odkrywał przed nami nowe tajemnice.
Obserwował jak jaskrawożółta piłka spada w głąb studni i z pluskiem ląduje w wodzie.


Poprawna pisownia

wgłąb

Poprawna pisownia, znaczenie: wgłąb to czasownik wgłębić, odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym. Wgłębić oznacza: zagłębić coś w czymś lub też zrobić w czymś wgłębienie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wgłąb ziemię na grządce, żebyśmy mogli zasadzić tam warzywa.
Wgłąb się proszę dokładnie w przekazywaną przez autora tego wiersza wiadomość.
Wgłąb piasek, to wleję tu przyniesioną z morza wodę – Twój zamek będzie miał przepiękną fosę.


Niepoprawna pisownia

wgłomb

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w głomb

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgłąp

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w głąp

Niepoprawna pisownia