Niepoprawna pisownia

mojom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

moją

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo moją odnosi się do rzeczy, które przynależą do wypowiadającej się osoby. Opisuje również relacje z innymi osoby, w tym pokrewieństwo.
Moją należy zapisywać przez ą na końcu. Jest to uzasadnione odmianą rzeczowników, zaimków oraz przymiotników w języku polskim. Zgodnie z tymi zasadami, powinny mieć zawsze w narzędniku końcówkę ą – zaimek moją występuje właśnie w narzędniku.

Przykłady poprawnej pisowni

Już od pół roku piszę moją książkę podróżniczą, ale wydaje się, że niedługo uda mi się ją skończyć.
Moją pierwszą pracę znalazłem, gdy miałem osiemnaście lat, ale nie wspominam jej najlepiej.
Jeśli chcesz napisać moją biografię, z chęcią opowiem ci wszystko o swojej karierze od początku.