Niepoprawna pisownia

nie miarodajność

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemiarodajność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie miaro dajność

Niepoprawna pisownia