Niepoprawna pisownia

niekłam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie kłam

Poprawna pisownia