Poprawna pisownia

dobry wieczór

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dobrywieczór

Niepoprawna pisownia