Poprawna pisownia

dobry wieczór

Poprawna pisownia, znaczenie: forma grzecznościowego (uprzejmego) zwrotu powitalnego, której używamy wieczorową porą. Stanowi połączenie dwóch wyrazów dobry i wieczór, które tworzą razem jedną znaczeniową całość – reguła ortograficzna mówi, że połączenia tego typu zapisujemy zawsze rozdzielnie – analogicznie zapisujemy podobne zwroty dzień dobry i do widzenia (ale uwaga – jeśli chodzi o dobranoc to to wieczorne pożegnanie zapisujemy już łącznie!).

Przykłady poprawnej pisowni

Prezenter wieczornego teleturnieju rozpoczął przywitaniem dobry wieczór wszystkim!.
Dobry wieczór Adamie, jak Ci minął dzisiejszy dzień?
Na dobry wieczór polecamy szczególnie lampkę naszego najlepszego wytrawnego wina.


Niepoprawna pisownia

dobrywieczór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dobry wieczur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dobry wjeczór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dobrywieczur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dobrywjeczór

Niepoprawna pisownia