Obie formy są poprawne, a ich znaczenie jest jednakowe – można stosować je wymiennie. Warto jednocześnie nadmienić, iż wersja menedżer jest kilkakrotnie częstsza od menadżera.

Poprawna pisownia

menadżer

Poprawna pisownia, wersja mniej popularna

Poprawna pisownia

menedżer

Poprawna pisownia, wersja popularniejsza


Niepoprawna pisownia

menager

Niepoprawna pisownia