Niepoprawna pisownia

niedwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dwa

Poprawna pisownia