Oba wyrażenia mogą być poprawe, ale zależy to od kontekstu.

Poprawna pisownia

nie typowe

Poprawna pisownia, znaczenie: w wyjątkowych sytuacjach możemy zapisać ten przymiotnik oddzielnie, jeśli zależy nam na podkreśleniu zaprzeczenia i ukazaniu przeciwstawnego określenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego zachowanie było nie typowe, ale zupełnie niespodziewane i odmienne od normalnego.
Wczoraj widziałem nie typowe, tylko zupełnie oryginalne i nowoczesne buty dla naszego syna.
Jej słowa wydały mi się nie typowe, lecz wyjątkowe i niecodzienne, dlatego chętnie jej słuchałem.


Poprawna pisownia

nietypowe

Poprawna pisownia, znaczenie: nietypowe to zachowanie lub zdarzenie, które nie ma cech najczęściej występujących w takich okolicznościach. Może odnosić się także do przedmiotów, które charakteryzują się niezwykłymi cechami.
Nietypowe zazwyczaj zapisujemy razem. Jest to przymiotnik z zaprzeczeniem nie, a takie połączenia zgodnie z ogólną zasadą języka polskiego występują łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek ma nietypowe hobby, które polega na kolekcjonowaniu starych sprzętów fotograficznych.
Agnieszka lubi nietypowe smaki, na przykład delikatnie słodkie mięso w sosie z mango.
Jego nietypowe zachowanie jest podejrzane, myślę, że stało się coś złego w jego domu.