Niepoprawna pisownia

niecieszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie cieszy

Poprawna pisownia