Poprawna pisownia

holenderski

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo holenderski należy zapisywać przez h, ponieważ wywodzi się ono od nazwy kraju: Holandia. Jest to nazwa, która powstała jeszcze w języku staroniderlandzkim, najpewniej od słów holt (lesisty) i lant (kraj). W języku niderlandzkim brzmi Holland, a polskie nazewnictwo wywodzi się od oryginalnego, niderlandzkiego – zgodnie z zasadą zapożyczeń, musi być zapisywane jak najbardziej podobnie do oryginału.
Wyraz holenderski oznacza nazwę języka, używanego w Holandii. Jest to także przymiotnik, który odnosi się do rzeczy pochodzących z tego kraju, wyprodukowanych tam.

Przykłady poprawnej pisowni

Język holenderski jest bardzo łatwy dla każdego, kto zna już niemiecki, francuski i angielski.
Holenderski ser jest jej ulubionym, dlatego często kupuje go w sklepie, który znajduje się w centrum handlowym.
Władek kupił sobie holenderski rower, który doskonale sprawdza się na terenie miejskim.


Niepoprawna pisownia

cholenderski

Niepoprawna pisownia