Poprawna pisownia

obydwu

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest obydwu. Dopuszcza się również używanie wersji obydwóch – obie te formy można stosować zamiennie, natomiast pisownia przez u jest niedopuszczalna.
Obydwu to odmieniona w dopełniaczu, celowniku oraz miejscowniku, w rodzaju męskoosobowym, forma liczebnika oba lub obydwie. Używając jej, mamy na myśli, że to o czym jest mowa w zdaniu dotyczy każdej z dwóch osób.

Poprawna pisownia

obydwóch

Poprawna pisownia, znaczenie: forma obydwóch zapisywana przy użyciu ó, jest alternatywną poprawną formą zapisu tego liczebnika. Wraz z formą obydwu stanowią one formy wariantywne, co jest tożsame z tym, że ich zamiennie użycie jest dopuszczalne.

Przykłady poprawnej pisowni

Aby zrealizować nasze cele, potrzeba ogromnego zaangażowania pracowników obydwu firm.
Szczegóły obydwu spotkań zostaną ujawnione opinii publicznej dopiero następnego dnia.
Aby naleśniki wyszły delikatne i chrupiące na brzegach, należy je smażyć z obydwu stron.


Niepoprawna pisownia

obydwuch

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oby dwu

Niepoprawna pisownia