Niepoprawna pisownia

nie zamierzona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezamierzona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezamieżona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zamieżona

Niepoprawna pisownia