Niepoprawna pisownia

nie narodzony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienarodzony

Poprawna pisownia, znaczenie: należy zapamiętać, że powyższy wyraz zawsze zapisujemy razem. Motywuje to obowiązująca we współczesnej polszczyźnie zasada, która mówi, że partykuła nie jako wykładnik zaprzeczenia powinna być za każdym razem zapisywana łącznie w zestawieniu z imiesłowami przymiotnikowymi.
Nienarodzony oznacza kogoś (osobę lub zwierzę), kto jeszcze się nie narodził lub też nigdy nie będzie miał okazji się urodzić.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy na USG naszego nienarodzonego syna, oboje z mężem nie mogliśmy powstrzymać łez.
W naszej sali wykładowej wiszą przepiękne malowidła, przedstawiające nienarodzone dzieci.
Po wykonaniu wszystkich niezbędnych badań prenatalnych, mogę z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że mój nienarodzony syn jest zdrowy.