Poprawna pisownia

niedomówień

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej niedopowiedzeń – niejasnych lub niepełnych wypowiedzi, utrudniających lub wręcz uniemożliwiających całkowite zrozumienie przekazu. W literaturze termin tyczy się również figur retorycznych polegających na przerwaniu wypowiedzi dla wywołania większego wrażenia.


Niepoprawna pisownia

niedo mówień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedomuwień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie domuwień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie domówień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do mówień

Niepoprawna pisownia