Niepoprawna pisownia

szłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szedłem

Poprawna pisownia