Niepoprawna pisownia

szłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szedłem

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określmy przemieszczanie się, zmienianie swojego położenia wyłącznie za pomocą nóg, nie tracąc przy tym ani na chwilę kontaktu z podłożem. Możemy tak również nazwać udawanie się w jakimś kierunku albo celem wykonania jakiejś czynności, kiedy to część drogi jest przez nas pokonywana pieszo.
Szedłeś to odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w rodzaju męskim i w czasie przeszłym czasownik iść. Należy zapamiętać, że jedyną poprawną formą zapisu tej odmienionej formy czasownika jest: szedłem. W razie jakichkolwiek wątpliwości, warto przywołać w myślach formę trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego. Brzmi ona: szedł, nie szł. Powinno to być wystarczające do skojarzenia, jak brzmi ten czasownik w osobie pierwszej. Błędy w pisowni oraz w wymowie mogą wynikać z prób znalezienia analogii w odmianie tego czasownika w rodzaju żeńskim, w którym faktycznie jest to: szłam, szłaś – jednak w tym przypadku utworzenie trzeciej osoby nie stanowi najmniejszego problemu: szła. Przy okazji, warto także zapamiętać, że w liczbie mnogiej i w rodzaju męskoosobowym czasownik ten wygląda następująco: szliśmy, szliście.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy szedłem wczoraj do babci, spotkałem niewidzianego od kilku lat kolegę.
Szedłem ulicą, kiedy usłyszałem okropny huk – okazało się, że to samochód uderzył w latarnię.
Dałbym głowę, że szedłem według Twoich wskazówek, a mimo wszystko nie znalazłem tego sklepu.