Pomimo, że oba słowa można odnaleźć w słowniku języka polskiego i posiadają one podobne brzmienie, ich znaczenia są diametralnie różne i niedopuszczalne jest ich wymienne stosowanie. Należy zapoznać się z definicją każdego ze słów, a w razie konieczności także z przykładami użycia w zdaniu, aby nie popełnić błędu polegającego na użyciu niewłaściwego wyrazu. Przypominamy również o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

odziały

Poprawna pisownia, znaczenie: odziały to postać czasownika odziać, odmieniona w trzeciej osobie liczby mnogiej. Forma odziać pochodzi z kolei od wyrazu odziewać, oznaczającego: ubrać kogoś w coś, a także: założyć coś na siebie. Warto zwrócić uwagę, że jest to czasownik przestarzały, współcześnie bardzo rzadko używany w języku polskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Odziały się na tyle szybko, na ile pozwalały im zgrabiałe z zimna palce.
Gdybyście odziały się szybciej, może zdążyłybyście jeszcze zobaczyć świętego Mikołaja.
Powiedz dziewczynkom żeby ciepło się odziały – jedziemy na kulig!


Poprawna pisownia

oddziały

Poprawna pisownia, znaczenie: oddziały to odmieniona w mianowniku, bierniku oraz wołaczu postać rzeczownika oddział. Mówimy tak na daną odrębną i samodzielnie działającą część jakiejś organizacji czy też urzędu oraz dodatkowo na grupę ludzi, będącą częścią pewnej formacji. Geolodzy nazywają w ten sposób jednostkę chronostratygraficzna dziejów Ziemi.

Przykłady poprawnej pisowni

Poza siedzibą w Warszawie, firma posiada oddziały w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku.
W związku z reformą edukacji, wiele szkół musiało uruchomić dodatkowe oddziały.
Z powodu skażenia biologicznego zamknięte są trzy duże oddziały w naszym szpitalu.