Poprawna pisownia

niedokładność

Poprawna pisownia, znaczenie: brak dokładności, niewystarczająca dokładność.


Niepoprawna pisownia

niedo kładność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedokładnoźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dokładność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do kładność

Niepoprawna pisownia