Poprawna pisownia

najlepszy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo najlepszy należy zapisywać przez sz. Jego zapis jest wynikiem pochodzenia od niezachowanego w języku polskim przymiotnika *lěpъ, który posiadał znaczenie piękny, albo odpowiedni. W konsekwencji rozwoju języka, wraz z zanikiem archaicznego przymiotnika, jego najwyższy stopień najlepszy zaczął funkcjonować jako stopień najwyższy przymiotnika dobry.
Najlepszy jako stopień najwyższy przymiotnika dobry oznacza coś, co ma bardziej pozytywne cechy od wszystkich rzeczy poprzednich lub osobę ocenianą bardziej pozytywnie niż poprzednie, zwycięską, nie do pokonania w jakiejś dziedzinie. Może odnosić się także do bardzo pozytywnych cech charakteru, których nikt inny nie posiada aż tak mocno rozwiniętych.

Przykłady poprawnej pisowni

Jutro będzie nasz najlepszy dzień podczas całej tej wycieczki, więc nie mogę się go doczekać.
Mój najlepszy wynik z matury to 100%, uzyskane z pisemnej części z języka polskiego.
Kamil był najlepszy z całej szkoły w grze w szachy, dlatego reprezentował ją w zawodach.


Niepoprawna pisownia

najleprzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najlepży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naj lepszy

Niepoprawna pisownia