Niepoprawna pisownia

doczynienia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

do czynienia

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie do czynienia oznacza mieć z czymś kontakt, wiedzieć coś o tym, le także radzić sobie z czymś, co jest określone kontekstem danej sytuacji.
Do czynienia to wyrażenie przyimkowe, które należy zapisywać rozłącznie. Zgodnie z zasadami polszczyzny, wszystkie wyrażenia przyimkowe mają oddzielnie zapisany przyimek (w tym przypadku do) oraz słowo, którego on dotyczy.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie miał z nią nigdy wcześniej do czynienia, ale był pewien, że zdołają się szybko polubić.
Nie miała do czynienia z takimi zagadnieniami w szkole średniej i trudno jej było się ich nauczyć.
W ciągu życia będziesz miał do czynienia z różnymi ludźmi, więc musisz być odprony na ich zachowania.


Niepoprawna pisownia

doczy nienia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do czy nienia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do czy nie nia

Niepoprawna pisownia