Niepoprawna pisownia

Dari

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w znaczeniu: język z grupy irańskiej, używany obecnie w Afganistanie.


Poprawna pisownia

Darii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Darji

Niepoprawna pisownia