Niepoprawna pisownia

dopuki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopóki

Poprawna pisownia, znaczenie:

spójnik, wprowadzający zdanie podrzędne. Dopóki znaczy do czasu aż, do końca czegoś, do jakiegoś czasu lub zanim. W sytuacji zdania twierdzącego informuje nas o tym, że sytuacja opisana w zdaniu nadrzędnym będzie trwać tak długo, jak prawdziwe jest zdanie podrzędne. W sytuacji zdania przeczącego informuje, że sytuacja opisana w zdaniu nadrzędnym zakończyła bądź zakończy się w chwili, kiedy wystąpi sytuacja opisana w zdaniu podrzędnym po usunięciu przeczenia. Ponieważ mamy tu do czynienia z wrażeniem przyimkowym, które występuje współcześnie w polszczyźnie jako zrost, dlatego niezależnie od uwarunkowań historycznych polszczyzny zawsze stosujemy zapis razem. Synonimy dopóki to póki (ze zdaniem twierdzącym) lub póki…, aż (także przy zdaniu przeczącym).

Przykłady poprawnej pisowni

Będę uprawiał ten sport dopóki nie uda mi się osiągnąć mistrzostwa i ani dnia krócej!
Dopóki apartamentowiec nie będzie miał oficjalnego odbioru nie ma możliwości wstępu i obejrzenia mieszkania.
Moja maksyma to: dopóki się nie poddałem nadal jestem zwycięzcą!


Niepoprawna pisownia

do póki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do puki

Niepoprawna pisownia