Poprawna pisownia

za niedługo

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyna poprawna forma to za niedługo. Jest to wyrażenie przysłowiowe, które zostało zbudowane z przysłówka niedługo oraz przyimka za. Wyrażenia przyimkowe należy zapisywać oddzielnie. Co więcej, warto zauważyć, że słowo zaniedługo nie istnieje w języku polskim.
Za niedługo jest określeniem czasu, który ma upłynąć do jakiegoś wydarzenia. Oznacza, iż będzie ono miało miejsce w ciągu krótkiego czasu.
Pisownia za niedługo jest akceptowana na prawach wyjątku, zalecamy użycie formy niedługo lub niezadługo – obie znaczą: wkrótce, niebawem. Wyjaśnienie: pomimo, iż przyimki przyłączające przysłówek są znane polszczyźnie, to jednak przyimek za nie wykazuje takich własności. Warto też zaznaczyć, że niektóre słowniki, np. WSPP PWN wyd. 2004 uznają formę za niedługo za niepoprawną.

Przykłady poprawnej pisowni

Za niedługo Ania pójdzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Bardzo się tego obawia.
Czekam na Radka. Powinien pojawić się za niedługo i mam nadzieję, że dzisiaj się nie spóźni.
Za niedługo będę w domu, więc możesz już szykować obiad. Deser kupiłem po drodze.


Niepoprawna pisownia

zaniedługo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za nie długo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zanie długo

Niepoprawna pisownia