Poprawna pisownia

za niedługo

Poprawna pisownia na prawach wyjątku, zalecamy formę niedługo lub niezadługo – obie znaczą: wkrótce, niebawem.


Niepoprawna pisownia

zaniedługo

Niepoprawna pisownia