Niepoprawna pisownia

frekfencja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

frekwencja

Poprawna pisownia