Niepoprawna pisownia

frekfencja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

frekwencja

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem frekwencja określamy część, odsetek osób, które brały w czymś udział, coś robiły lub były gdzieś obecne. Można tak również nazwać częstotliwość występowania jakiegoś zjawiska, na przykład opadów deszczu, utraty pracy.
Omawiany termin wywodzi się z języka łacińskiego, od słowa frequentia, oznaczającego tłum. Należy zapamiętać, że wszystkie wyrazy, które w łacinie zapisywane były z użyciem cząstki qu wymawiane były przez kw. Dlatego też kiedy zostały one przejęte przez język polski, zmieniono w ten sposób ich zapis, na przykład w wyrazach kwadrat (łac. quattuor), kwestionariusz (łac. quaestionarius). Łatwo zatem się domyślić, że również wyraz frekwencja powinien być tak zapisywany.
Warto również zapamiętać, by nigdy nie określać rzeczownika frekwencja przymiotnikiem wysoka lub niska, gdyż jest to błąd. Można użyć określeń malejąca lub wzrastająca oraz duża lub mała.

Przykłady poprawnej pisowni

Frekwencja na moim wczorajszym wykładzie była drastycznie mała.
Ze względu na zbliżającą się sesję egzaminacyjną i niewielką frekwencję, profesor zapowiedział, że ostatnie seminarium nie odbędzie się.
Autor książki był widocznie zaskoczony dużą frekwencją podczas spotkania z fanami.