Niepoprawna pisownia

niedawała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dawała

Poprawna pisownia