W języku polskim dopuszcza się stosowanie obu wymienionych powyżej form gramatycznych, należy jednak zapamiętać, że każda z nich oznacza coś innego i powinna być stosowana kiedy indziej. Błędy w zapisie tych wyrazów wynikają najczęściej z braku ich rozróżniania i z nieznajomości różnic pomiędzy nimi. Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń.

Poprawna pisownia

nuż

Poprawna pisownia, przestarzałe. Znaczenie: wyrażenie, którego używa mówiący, gdy ma nadzieję, że stanie się to, o czym mowa. Jest to wyrażenie typowo ekspresywne, które w zdaniu łączymy najczęściej z czasownikami. Oznacza ono wówczas nagłe, intensywne i gwałtowne rozpoczęcie wykonywania jakiejś czynności. Może również nadawać wypowiedzi formę obawy. Występuje samodzielnie lub też pod postacią zwrotu a nuż. Pochodzi ono od przestarzałego sformułowania na ().

Przykłady poprawnej pisowni

A nuż się uda. (znaczenie: może akurat się uda)
Lepiej weź parasol – chmurzy się, a nuż spadnie deszcz.
Zostawiam mój numer telefonu, a nuż ktoś się skusi.
Na wszelki wypadek spakuję się na dwa dni. A nuż postanowię zostać tam na noc.


Poprawna pisownia

nóż

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to krótkie i ostre narzędzie, służące do krojenia lub cięcia, używane najczęściej w kuchni, składające się z uchwytu (rączki) oraz ostrza.

Przykłady poprawnej pisowni

Z Sebastianem nigdy nie było żartów – był ostry jak nóż.
Na wyprawę zabrał ze sobą mapę oraz ostry nóż.
Podaj mi ten nóż do krojenia warzyw, leży na rogu stołu.


Niepoprawna pisownia

nórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nurz

Niepoprawna pisownia