W języku polskim dopuszcza się stosowanie obu wymienionych powyżej form gramatycznych, należy jednak zapamiętać, że każda z nich oznacza coś innego i powinna być stosowana kiedy indziej. Błędy w zapisie tych wyrazów wynikają najczęściej z braku ich rozróżniania i z nieznajomości różnic pomiędzy nimi. Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń.

Poprawna pisownia

nuż

Poprawna pisownia, przestarzałe. Znaczenie: wyrażenie, którego używa mówiący, gdy ma nadzieję, że stanie się to, o czym mowa. Jest to wyrażenie typowo ekspresywne, które w zdaniu łączymy najczęściej z czasownikami. Oznacza ono wówczas nagłe, intensywne i gwałtowne rozpoczęcie wykonywania jakiejś czynności. Może również nadawać wypowiedzi formę obawy. Występuje samodzielnie lub też pod postacią zwrotu a nuż. Pochodzi ono od przestarzałego sformułowania na ().

Przykłady poprawnej pisowni

A nuż się uda. (znaczenie: może akurat się uda)
Lepiej weź parasol – chmurzy się, a nuż spadnie deszcz.
Zostawiam mój numer telefonu, a nuż ktoś się skusi.
Na wszelki wypadek spakuję się na dwa dni. A nuż postanowię zostać tam na noc.


Poprawna pisownia

nóż

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to krótkie i ostre narzędzie, służące do krojenia lub cięcia, używane najczęściej w kuchni, składające się z uchwytu (rączki) oraz ostrza.

Przykłady poprawnej pisowni

Z Sebastianem nigdy nie było żartów – był ostry jak nóż.
Na wyprawę zabrał ze sobą mapę oraz ostry nóż.
Podaj mi ten nóż do krojenia warzyw, leży na rogu stołu.