Poprawna pisownia

Patrycji

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo Patrycji jest poprawnie zapisane. Imię to odmieniamy, umieszczając tylko jedno i na końcu, ponieważ kończy się na -ja w mianowniku (Patrycja). Zgodnie z zasadą odmiany imion zapożyczonych, w takim przypadku możemy to zmienić tylko na -ji.
Patrycja to imię żeńskie, pochodzenia łacińskiego, kobieca forma imienia Patrycjusz, Patrycy lub Patryk. Oznacza kobietę szlachetnie urodzoną, patrycjuszowską.

Przykłady poprawnej pisowni

Nigdy nie byłem u Patrycji, ponieważ mieszka bardzo daleko od Warszawy i długo się tam jedzie.
Niestety nie znam żadnej Patrycji, więc nie umiem ocenić, czy cechy przypisywane do tego imienia są prawdziwe.
W mojej rodzinie nigdy wcześniej nie było Patrycji, ty będziesz pierwszą kobietą o tym imieniu.


Niepoprawna pisownia

Patrycjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Patrycii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Patryci

Niepoprawna pisownia