Niepoprawna pisownia

pożądna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

porządna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

porzondna

Niepoprawna pisownia