Poprawna pisownia

niedawno

Poprawna pisownia, znaczenie: to nieodmienny przysłówek oznaczający coś w niedalekiej przyszłości, ale również przed chwilą lub ostatnio. Jedynym poprawnym zapisem jest zapis łączny, ponieważ zasada pisowni mówi, że partykułę nie z przysłówkami utworzonymi od przymiotników (przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym) zapisujemy łącznie. Do synonimów tego słowa zaliczamy ostatnio, antonimem jest natomiast słowo dawno.

Przykłady poprawnej pisowni

Kasia jeszcze niedawno była słodką małą dziewczynką, a teraz wyrosła na młodą kobietę.
Niedawno w tym miejscu stał ich dom, po pożarze prawie nic z niego nie zostało.
Marta niedawno urodziła, ale jeszcze nie wypisali jej ze szpitala.


Niepoprawna pisownia

nie dawno

Niepoprawna pisownia