Niepoprawna pisownia

nie pomalowane

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niepomalowane

Poprawna pisownia