Określenia niepomalowane oraz nie pomalowane są poprawne, ale ich wykorzystanie zależy od kontekstu.

Poprawna pisownia

nie pomalowane

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie pomalowane używane jest wyjątkowo, w sytuacjach, w których chcemy podkreślić daną cechę i zestawiamy ją z cechą kontrastującą. Musi zostać uzupełnione przez drugą część zdania, pokazującą, o jaką cechę chodzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Ewelina chciała kupić nie pomalowane, ale białe kubki, bo zamierzała własnoręcznie je ozdobić.
Helena miała w domu przez kilka miesięcy nie pomalowane, tylko zupełnie surowe ściany.
Kazałem ci przecież przynieść nie pomalowane, ale tamte, naturalne kawałki drewna!


Poprawna pisownia

niepomalowane

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz niepomalowane wykorzystywany jest częściej. Używa się go w sytuacjach, w których ma opisywać jakąś cechę bez specjalnego nacisku. Stosuje się w jego przypadku zasadę, że nie z przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami piszemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wybrała dla siebie niepomalowane pomieszczenie, w którym zamierzała urządzić swoją pracownię.
Najbardziej raziły ją niepomalowane ściany nowego domu, dlatego szybko zamówiła ekipę wykończeniową.
Nie chciał patrzeć na stare, niepomalowane drzwi, więc odwrócił biurko tyłem do nich.