Niepoprawna pisownia

wój

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wuj

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wuj piszemy przez u. Jego pisownia wywodzi się od prasłowiańskiego określenia *ujь, które następnie, za sprawą przekształceń językowych, przybrało formę wuj.
Wuj to brat matki. Obecnie nazwy tej używa się również w kontekście brata ojca, choć dawniej pojawiało się wobec niego oddzielne określenie stryj, które obecnie wychodzi z użycia.

Przykłady poprawnej pisowni

Jutro przyjedzie do nas wuj Tomasz, więc chciałabym, abyś pomogła mi w pieczeniu ciast i sprzątaniu.
Według mnie wuj Ignacy powinien zachowywać się spokojniej za kierownicą, bo kiedyś spowoduje wypadek.
Wczoraj wuj Marek dostał podwyżkę, więc zaprasza wszystkich na weekend na działkę, żeby świętować.