Niepoprawna pisownia

nie zrealizowani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezrealizowani

Poprawna pisownia