Niepoprawna pisownia

naj krótsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najkrótsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

najkrutsze

Niepoprawna pisownia