Poprawna pisownia

nie znasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieznasz

Niepoprawna pisownia