Poprawna pisownia

upokarzać

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz upokarzać oznacza: poniżać kogoś, znieważać, urażać jego godność. Pochodzi od staropolskiego słowa korzyć, który odnosił się do okazywania pokory i uległości.
Upokarzać to czasownik niedokonany, w trybie oznajmującym i w czasie teraźniejszym. Poprawna forma to upokarzać. Zgodnie z zasadami ortografii, gdy w czasowniku dokonanym występuje dwa razy samogłoska o, to w formie niedokonanej o zamieniamy na a. Natomiast pisownia przez rz, poparta jest regułą zgodnie z którą, gdy w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych rz wymienia się na r to piszemy rz. W tym przypadku: upokarzaćkarać.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie krzycz tak na mnie, bo sąsiedzi usłyszą, czy naprawdę musisz mnie tak upokarzać?
Mój nowy przełożony traktuje wszystkich pracowników z góry, krzyczy na nich, obraża i publicznie upokarza.
Chłopcy, którzy byli wychowywani przez sadystyczne matki, w przyszłości mogą mieć predyspozycje do upokarzania kobiet.


Niepoprawna pisownia

upakarzać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

upokażać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

upokaszać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

upokarzadź

Niepoprawna pisownia