Poprawna pisownia

plomby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bląby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

blomby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pląby

Niepoprawna pisownia