Zarówno czasownik domyślić jak i domyśleć występują w słowniku języka polskiego, jednak błędem jest ich zamienne stosowanie, gdyż każdy oznacza coś innego. Zapoznaj się z przygotowanymi przez naszą redakcję definicjami obu słów, a także przykładami ich użycia w zdaniu i na tej podstawie zadecyduj, który wyraz będzie odpowiedni do kontekstu Twojego zdania. Jeśli nadal nie wiesz, przypominamy, że nasza redakcja udziela porad językowych w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

domyśleć

Poprawna pisownia, znaczenie: domyśleć to inaczej: rozważyć coś, przemyśleć, doprowadzić myślenie lub rozważania do końca.

Przykłady poprawnej pisowni

To zbyt duży problem, by domyśleć wszystkie jego rozwiązania.
Daj mi przynajmniej kilka dni, bym mógł dokładnie domyśleć tę sprawę.
Aby domyśleć tę kwestię potrzebowałam spędzić nieco czasu w samotności.


Poprawna pisownia

domyślić

Poprawna pisownia, znaczenie: domyślić z kolei w zdaniach występuje w połączeniu z zaimkiem zwrotnym się, tworząc czasownik zwrotny dokonany domyślić się. Jego znaczenie to: przewidzieć coś lub wywnioskować bez pewnych przesłanek.

Przykłady poprawnej pisowni

Udało mi się domyślić co dostanę na urodziny od rodziców.
Wystarczyło na niego spojrzeć, by domyślić się, że jest w niej zakochany po uszy.
Jej mina była nieodgadniona – nie sposób było domyślić się, co ma zamiar powiedzieć.