Poprawna pisownia

nie znałam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieznałam

Niepoprawna pisownia