Niepoprawna pisownia

Chonorata

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Honorata

Poprawna pisownia