Niepoprawna pisownia

Chonorata

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Honorata

Poprawna pisownia, znaczenie: Honorata to imię, które jest ze slim odpowiednikiem imienia Honoriusz albo Honorat. Pochodzi od łacińskiego słowa honoratus, a jego pisownia została zachowana zgodnie z pierwowzorem, dlatego musi zawsze być pisane przez h.
Honorata to imię żeńskie, które oznacza kobietę szanowaną, czczoną. W wielu językach występuje w formie podobnej lub identycznej, jak w polskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Ostatnio dołączyła do naszej grupy teatralnej Honorata, która doskonale radzi sobie z trudnymi rolami.
Gdyby Honorata nie była taka porywcza, na pewno więcej osób z naszej klasy by ją polubiło.
Bardzo podoba mi się imię Honorata, więc jeśli kiedyś będę miał córkę, na pewno tak ją nazwę.