Niepoprawna pisownia

nie było by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie byłoby

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo byłoby jest formą osobową czasownika być, użytą w trzeciej osobie w trybie przypuszczającym. Warto wiedzieć, że tryb przypuszczający zawiera informacje, życzenia o czynności lub stanie, które mogą mieć miejsce w przyszłości. W trybie przypuszczającym nie rozróżnia się czasów. Tutaj właśnie wraz z formą osobową czasownika pojawia się znana partykuła, czyli cząstka: bym, byś, by. Tę partykułę z formą osobową czasownika zawsze piszemy łącznie. Rozdzielnie natomiast zapisujemy znajdującą się na początku wyrażenia partykułę nie, której dodanie sprawia, że całe wyrażenie staje się przeczeniem.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie byłoby za dobrze, gdybyś nie zdał egzaminu końcowego. Będziesz wtedy musiał powtarzać cały rok.
Nie wiem, czy to nie byłoby dla niego lepsze, niby kara surowsza, ale może w końcu czegoś by się nauczył.
Nie byłoby dobrze, gdyby ludzie tylko chorowali i byli wiecznie nieszczęśliwi.


Niepoprawna pisownia

niebyłoby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebyło by

Niepoprawna pisownia