Niepoprawna pisownia

włóczke

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

włóczkę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wuczkę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włuczkę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wóczkę

Niepoprawna pisownia