Poprawna pisownia

linii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo linii powinno być zapisywane przez dwa ii na końcu. Wynika to z zasady mówiącej, iż jeśli w danym rzeczowniku występuje w mianowniku -ia, a sam wyraz ma obce pochodzenie, w innych przypadkach należy na jego końcu zapisać dwie głoski ii. Co więcej, jeśli -ia występuje po literze n i w wymowie słychać nja, ono również nakazuje napisać dwa i na końcu. Tak właśnie jest w przypadku słowa linia.
Linii to miejscownik, dopełniacz lub celownik pochodzący od rzeczownika linia. Może oznaczać cienką kreskę, która została gdzieś narysowana, albo w naturalny sposób ogranicza od siebie dwie rzeczy (np. linia horyzontu). Linia może odnosić się także do dużej linijki. Jest to także wyraz pomagający określić kierunek położenia danego przedmiotu czy miejsca.

Przykłady poprawnej pisowni

Narysuj cienką linię pomiędzy tymi dwoma okręgami, a następnie zmierz jej długość linijką.
Na linii mojego wzroku znalazła się nagle czarna owieczka, która po chwili uciekła wystraszona.
Niestety, nie ma żadnej wyraźnej linii, która rozgraniczałaby dwie części naszego pola.


Niepoprawna pisownia

lini

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

linji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

linjii

Niepoprawna pisownia