Oba poniższe wyrazy pochodzą od tego samego rzeczownika bazowego, jakim jest słowo panna. Określamy nim młodą kobietę, dziewczynę, która jeszcze nie wyszła za mąż. W języku potocznym mówi się tak niekiedy na swoją sympatię czy też partnerkę, z kolei w języku staropolskim pannami nazywano dziewice. Panna to także nazwa jednego ze znaków zodiaku. Zapoznaj się z definicjami i praktycznymi przykładami użycia dla każdego z wariantów, aby wiedzieć, do jakiego kontekstu zdania pasuje każde z tych słów. Pamiętaj, że w razie niepewności możesz liczyć na naszą fachową pomoc w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

pannom

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz pannom to forma podstawowa odmieniona w celowniku liczby mnogiej. Warto zwrócić uwagę na jego końcówkę – motywuje ją obowiązująca we współczesnej polszczyźnie zasada, nakazująca, by takie postacie deklinacyjne były zawsze kończone na om.

Przykłady poprawnej pisowni

W tym tygodniu wszystkim Pannom radzimy nie podejmować ważnych decyzji finansowych.
Pannom młodym w tym sezonie szczególnie podobają się krótkie welony, a także kwieciste wianki.
To nieco niesprawiedliwe, że bank inne wysokości rat proponuje pannom, a inne mężatkom.


Poprawna pisownia

panną

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo panną z kolei to rzeczownik podstawowy, który został odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Jego zakończenie również uzasadnia reguła językowa, mówiąca, iż rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze zakończone na ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Moja babcia nosiła ten płaszczyk jeszcze kiedy była panną.
Skoro urodziłaś się we wrześniu, to jesteś zodiakalną Panną czy Wagą?
Jaką piękną, dużą panną już jesteś! A jeszcze tak niedawno chodziłaś do szkoły.